Vihti, Lassesring

Lassesring on loistava mönkijäura, sieltä löytyy 12km matkalta kaiken tyyppistä maastoa. Reitti on mukavan mutkittelevaa nousua ja laskua, jolloin uran ajaminen pysyy koko matkan mielenkiintoisena. Reittiin kannattaa varata koko päivä aikaa ja ajaa se rauhassa läpi.
Jokaiselle löytyy varmasti tarpeeksi haasteellista maastoa, mutta tarpeen vaatiessa pahimmat paikat pääsee kiertämään.
Reitillä on hyvin taukopaikkoja ja mahdollisuus grillata omia eväitä. Reitti on auki joka päivä 08:00-20:00.
Jokaisen mönkkärikuskin on koettava Lassesring!Kun haluat ajamaan Lassesringille, pirauta Lasselle itselleen 040-5555294/Lasse.

Lassesring kartta

Osoitetiedot:
Lassesring
Koivistontie 260
12600 Läyliäinen

Puhelin:
040-5555294/Lasse

Alla ohjeet ja säännöt Lassesringille:

Ohjeet ja säännöt

1. Ajoluvat

    Mönkijäuralla ajaminen on aina luvanvaraista. LassesRingille luvan myöntää Lasse Petrell p. 040 5555294, lasse.petrell@pp.inet.fi
    Uralla ajetaan ainoastaan mönkijöillä. Poikkeuksen tekee vain uran huoltoajo.
    Myös erikoisluvalla tapahtuvaa muuta toimintaa voidaan uralla rajoitetusti harjoittaa.
    Uran päivittäinen käyttöaika on klo 8.00–20.00. Erikoistapauksissa voidaan myöntää lupa uralla ajamiseen myös muuna aikana, esimerkiksi yösafarin toteuttamiseksi.
    Omalla mönkijällä ajava, 15 vuotta täyttänyt yksityishenkilö, voi lunastaa päiväluvan uralle.
    Päiväluvan hinta on 25,00 euroa. Kausikortti 200 euroa. Se on voimassa vuoden päiväyksestä eteenpäin.
    Lupa on henkilökohtainen ja se oikeuttaa luvan haltijan ajamaan merkityllä mönkijäuralla lupaan kirjatun päivän ajan klo 8.00 ja 20.00 välisenä aikana.
    Ajolupa on pidettävä uralla ajettaessa mukana.
    Lupa on voimassa ainoastaan ajettaessa liikennevakuutetulla mönkijällä.
    Mönkijän ei tarvitse kuitenkaan olla rekisteröity. Äänenvaimentajan on oltava tieliikennekelpoinen ja kunnossa.
    Jokaisen uralla ajavan on noudatettava mönkijäuran käyttösääntöjä.
    LassesRingin mönkijäuralla opastetun safarin voit varata Safariguru Oy:ltä www.safariguru.fi, Kari Asikainen p. 040 5566 452, safariguru@kolumbus.fi

2. Vastuukysymykset ja ohjeita uran käyttäjille

    Uralla ajaminen tapahtuu aina ajajan omalla vastuulla.
    Yrittäjäluvalla järjestettävillä safareilla ja muissa isoissa ajotapahtumissa tulee olla mukana safarijärjestäjän edustaja vastuuhenkilönä.
    Mönkijäuran käyttäjä vastaa täysimääräisesti toisille ajajille ja kolmansille osapuolille aiheuttamastaan vahingosta,sekä uran sääntöjen rikkomisesta aiheutuneesta vahingosta.
    Uralla ajavalla tulee olla laillinen oikeus ajaa käyttämäänsä mönkijää.
    Mönkijäuralla olevia liikennemerkkejä on noudatettava.
    Uralla on pyrittävä ajamaan niin, että maastolle ja kasvustolle aiheutuvat vahingot ovat mahdollisimman vähäiset.
    Ajonopeus mönkijäuralla on pidettävä sellaisena, että muun liikenteen väistäminen onnistuu turvallisesti. Mönkijäuralta poikkeaminen on kielletty.
    Tupakointi on sallittu ainoastaan lähtö- ja nuotiopaikoilla.Noudata erityistä varovaisuutta tulen käsittelyssä.
    Avotulen käsittely muualla kuin virallisilla nuotiopaikoilla on ehdottomasti kielletty.
    Pakottavassa tilanteessa (esim. loukkaantuminen, laiterikko, uupuminen) voi uralta poistua lähtöpaikalle huoltoteitä ajaen.
    Mahdollisessa loukkaantumistilanteessa kannattaa hyödyntää apua kutsuttaessa uran karttaan ja maastoon merkittyjä pelastuspisteitä,
    jotka ovat myös pelastusviranomaisten tiedossa.
    Älä roskaa luontoa! Käytä taukopaikkojen roskiksia, tai vie roskat mukanasi.
    Puustolle ja urarakenteille (esim. opasteet, sillat, rakennukset) aiheutuneista vahingoista on vaurion havainneen
    ilmoitettava välittömästi tilan isännälle.
    Uralla ajettaessa tulee noudattaa tieliikennelain määräyksiä ja alkoholin käytöstä säädettyjä promillerajoja.
    Nastojen, ketjujen, tai muiden liukuesteiden käyttö renkaissa on kielletty kaikkina vuodenaikoina LassesRingillä.

3. Valvonta

    Maanomistaja Lasse Petrell, tai Kari Asikainen, Safariguru Oy, voivat suorittaa uralla tarvittaessa valvontaa ja ajolupien tarkastuksia.
    Uran käyttäjä on velvollinen esittämään ajolupansa valvontaa suorittaville.
    Edellä mainittujen sääntöjen rikkomisesta on vahingon kohteeksi joutuneella
    oikeus velvoittaa rikkoja korvaamaan aiheuttamansa vahinko täysimääräisenä.
    Sääntöjen rikkojalta voidaan evätä ajoluvan saaminen LassesRing -mönkijäuralle jatkossa.

Nämä säännöt ovat voimassa toistaiseksi ja niitä voidaan tarvittaessa täydentää, tai muuttaa.

Lasse Petrell, maanomistaja